គេហទំព័រលេងភ្លេងដកខម

ជំរាប​សួរ​ប្រិយមិត្ត​ទាំងអស់​គ្នា។ តើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង រឺ ចង់​ទស្សនា​ការ​សម្តែង​ផ្ទាល់​របស់​ក្រុម​តន្ត្រីករ ឬ ឌីជេ ដែរឬទេ? លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​នៃ​ការ​សម្តែង​ទាំង​នោះ​បាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​លេងភ្លេង​ ព្រោះ​គេហទំព័រ​លេង​ភ្លេង​ជា​គេហ​ទំព័រ​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែង រក​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ ដែល​ទាក់​ទង​ជា​មួយ​នឹង​ការ​សម្តែង​ផ្ទាល់​នៃ​ការ​ប្រគុំ​តន្ត្រី រឺ ឌីជេ។ បន្ថែម​ពីនេះ​ទៀត នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ​លេង​ភ្លេង​ក៏​ប្រាប់​នូវ​ពេល​វេលា ទី​កន្លែង​នៃ​ការ​ប្រគុំ​តន្ត្រី រឺ ឈ្មោះ​ក្រុម​តន្ត្រីករ​និង​ឌីជេ​ជាដើម។ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ដែល​និយាយ​អំពី​ព្រឹត្ត​ការណ៍​តន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​យើង​ផង​ដែរ។

ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវព័ត៌មានថ្មីៗដែល​ទាក់​ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍តន្ត្រី ឬ ឌីជេរ នោះ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហ​ទំព័រ​លេង​ភ្លេងដកខម​ ឬ ចូលទៅចុះ​ឈ្មោះ​របស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​បញ្ជីអ៊ីមែល​ ហើយ​​លោក​​អ្នក​​ក៏​​អាច​ទាញ​​យក​នូ​វ​លេង​ភ្លេង​អែប​​ដាក់​​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​​អ្នក។

សង្ឃឹម​ថាលោក​អ្នក​នឹង​ស្វែង​រកនូវ​តន្ត្រី​ដែល​លោកអ្នកពេញចិត្ត!

 

Leave a Reply