លាង​សម្អាត​ដៃ​របស់​អ្នកជាមួយ​សាប៊ូ

នេះជា​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់Epic Arts ដែល​និយាយ​អប់​រំយើង​អោយ​ចេះ​ថែរក្សាសុខ​ភាព​ជា​មួយ​ការ​សម្អាត​ដៃ។ មុន​ពេល​យើង​ចាប់កាន់​របស់ញាុំ​ ក្រោយ​ពេល​ចេញ​ពី​បង្គន់ យើង​ត្រូវចេះ​លាង​សម្អាត​ដៃ​អោយ​បាន​ស្អាត​ជាមួយ​សាប៊ូ។ ការ​លាង​សម្អាត​ដៃ​ជា​មួយ​សាប៊ូ គឺជួយ​លាង​កម្ចាត់​មេរោគដែល​មាននៅ​លើ​ដៃ​យើង​បាន។

លាង​សំអាត លាងសំអាត យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បង្រៀន​អ្វី​ម្យ៉ាង​ដល់​អ្នក​ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះ បើកសំលេងអោយលឺ ដើម្បី​ទស្សនា​បទ​ចំរៀង original ចេញថ្មី Epic Arts។

លាងសំអាត – Wash It

លាងសំអាត លាងសំអាត យើងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្វីម្យ៉ាងដល់អ្នកទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះ បើកសំលេងអោយលឺ ដើម្បីទស្សនាបទចំរៀង original ចេញថ្មី Epic Arts Leang somart, Leang somart! We’re gunna teach you something today. Turn up the sound and watch our new original song with Epic Arts.Bross La – ប្រុសឡា, P-Sand, Van Chesda វណ្ណ ចេស្តា , ADDA ANGEL MUSIC, អ៊ួង សូរិយា – Soria Oung

WaterAid Cambodia 发布于 2017年3月26日

ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ : WaterAid Cambodia

ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ : March 26 at 6:42pm

Leave a Reply